600 036 556, 84 639 78 25
Siedziba kancelarii: ul. Bartosza Głowackiego 35 lok. 58, 20-060 Lublin
Oddział kancelarii: ul. Nowy Rynek 3, 22-400 Zamość

Zespół prawników

Radca prawny Katarzyna Sobolewska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorantka na Wyższej Szkole Prawa i Administracji, Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Podczas studiów brała czynny udział w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej na WPiA UMCS, a także była członkiem Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS. W latach 2014-2016 odbywała aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. W roku 2017 z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin państwowy uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego. W tym samym roku została wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie.

W pracy zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego.

Prawnicy współpracujący:

Radca prawny Marek Sobolewski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, ukończona aplikacja sądowa i radcowska. Jako radca prawny posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i w zakresie prawa pracy.

Aplikant radcowski:

Sebastian Fik – absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in w organach administracji publicznej, sądach oraz kancelariach prawniczych. W obszarze jego zainteresowań znajduję się szeroko pojęte prawo cywilne, w szczególności prawo spadkowe oraz pomoc osobom zadłużonym.

Marta Romańczuk – w 2019 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego broniąc w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pracę magisterską na temat Statutu prawnego partii politycznych w Polsce. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa rodzinnego, gospodarczego oraz prawa karnego. W codziennej praktyce sporządza pisma procesowe, opinie prawne z różnych gałęzi prawa w bieżącej obsłudze klientów Kancelarii.

Temida